O firmě
Aktuality
Kurzy a semináře
Projekty


Tel:222 723 725
 222 734 272
Fax:222 734 274

E-mail:

tis@agentura-tis.cz
http://www.agentura-tis.cz

 
 Přihlašte se k odběru novinek

 Konkursní noviny


O firmě

AGENTURA TIS, spol. s r. o.
je vzdělávací a poradenská společnost zaměřená na vzdělávání, rekvalifikace a prohlubování kvalifikace specialistů pro krizové řízení a insolvenci jako jsou insolvenční správci, likvidátoři a dražebníci. Pro tyto odbornosti zajišťuje také poradenské služby.

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny do legislativních oblastí, které bezprostředně souvisejí a navazují na problematiku úpadkového práva, likvidací podnikatelských subjektů a dražeb. K tematickým okruhům kurzů a seminářů patří nové zákony, novely stávajících právních norem, právní výklady zákonů a zkušenosti s jejich praktickou aplikací. V této oblasti rozvíjíme aktivity už 23 let a za tuto dobu se nám podařilo vytvořit lektorský sbor na vysoké odborné úrovni, v němž jsou zastoupeni autoři a spoluautoři zákonů, insolvenční soudci, insolvenční správci, renomovaní advokáti a akademičtí pracovníci s dlouholetou praxí a vysokou odborností. Z řad absolventů našich kurzů - praktikujících správců, likvidátorů a dražebníků se vytvořil okruh posluchačů, kteří jsou pravidelnými účastníky našich akcí.

Kromě pomoci a služeb pro insolvenční správce a likvidátory se orientujeme na poradenství pro malé a střední podniky při přípravě žádostí o poskytování podpory ze zdrojů strukturálních fondů EU.

Agentura TIS, s.r.o. byla založena v r. 1990. Kurzy pro insolvenční správce jsou akreditovány jako rekvalifikační kurzy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní platností vydávaných osvědčení. Agentura je uznávanou školicí organizací.