O firmě
Aktuality
Kurzy a semináře
Projekty


Tel:222 723 725
 222 734 272
Fax:222 734 274

E-mail:

tis@agentura-tis.cz
http://www.agentura-tis.cz

 
 Přihlašte se k odběru novinek

 Konkursní noviny


Detail článku

Příprava na zkoušku insolvenčního správce-2016 4. 4. 2016

Pro usnadnění přípravy na zkoušku insolvenčního správce jsme pro zájemce o zápis do seznamu správců resp. jeho obnovení do našeho programu kurzů a seminářů zařadili ucelené vzdělávání, které respektuje obsahové zaměření zkoušky jak je stanoveno ve Vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 197/2013 Sb.

 

Kurz se člení na tři tematicky zaměřené části:

  1. oblast úpadkového práva včetně aplikace občanského soudního řádu v insolvenci  v rozsahu 4 dnů
  2. oblast ekonomických znalosti, která zahrnuje účetnictví,finanční právo včetně daňového řízení v trvání  4 dnů,
  3. oblast občanského, obchodního, správního a pracovního práva v trvání 4 dnů.

Zájemce má možnost absolvovat buď celý program nebo některou ze tří oblastí podle vlastního výběru. Lektoři a časový program  ucelené přípravy na zkoušku insolvenčního správce je uveden v části Kurzy a semináře.

 Tisknout:
Zpět