O firmě
Aktuality
Kurzy a semináře
Projekty


Tel:222 723 725
 222 734 272
Fax:222 734 274

E-mail:

tis@agentura-tis.cz
http://www.agentura-tis.cz

 
 Přihlašte se k odběru novinek

 Konkursní noviny


Detail článku

Insolvenční správce-vzdělávání podle Vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.-kurz A+B 3. 6. 2019
Podle Zákona o insolvenčních správcích č. 185/2013 Sb. může vykonávat činnost insolvenčního správce a být zapsána do seznamu správců jen osoba, která vykonala zkoušku v rozsahu, stanoveném  Vyhláškou MSp č. 197/2013 Sb.  o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců.

Vzdělávací cyklus je určen  zájemcům o výkon činnosti insolvenčního správce, kteří chtějí vykonat předepsané zkoušky a požádat o zápis do seznamu insolvenčních správců, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, ale i ostatním zájemcům o problematiku insolvenčního řízení. 

Vzdělávací cyklus je 8denní a proběhne v termínu:

3.6. - 13.6.2019

Je rozdělen tématicky podle okruhů, stanovených Vyhláškou MSp ČR:

 

A - Zákon o úpadku,OSŘ  a NOZ v insolvenční řízení, Exekuce a insolvenční řízení

B - Daně a účetnictví v insolvenčním řízení, vybrané kapitoly ze ZOK pro insolvenční správce

 

 

 

Zájemci o vzdělávání si mohou libovolně kombinovat témata tak, aby odpovídala jejich potřebám.

 

 

Termín 2týdenního cyklu:           3.6. - 13.6.2019

 

 A: Zákon o úpadku ,OSŘ :           3.6. -  6.6.2019

 B: Daně a účetnictví :                10.6. - 13.6.2019

      

   

Místo konání kurzu A+B:    školící centrum InGarden, Nad Primaskou 45, Praha 10.

 

Spojení z centra:                     metro A, stanice Strašnická (potom 5 min. pěšky)

                                                tram. č.   7 - stanice 

                                                                   Vozovna  Strašnice

                                                         č. 26 -  stanice Nad Primaskou

 

 

Cena kurzu A+B:

Kč 25.000,- + 21% DPH (celkem Kč 30.250,-)                                                         

 

                                                

PROGRAM KURZU  A: 

Termín   Téma  Přednáší  čas
3.6. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení,Zákon o insolvenčních správcích   

JUDr.J.Maršíková,místopředsedkyně Krajského soudu Hradec Králové

 

  9.00-16.00

4.6.

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení,Zákon o insolvenčních správcích 

 

 

JUDr.J.Maršíková,místopředsedkyně Krajského soudu Hradec Králové

 

  9.00-16.00

5.6.

 

Občanský soudní řád a Občanský zákoník -  aplikace v insolvenčním řízení

 

Mgr. Tomáš Braun,

předseda senátu, Vrchní soud, Praha

  9.00-16.00

 

 

 

 6.6.

 

Exekuce a insolvenční řízení.

 

 

 

Aktuální informace o náležitostech a obsahu zkoušek insolvenčních správců, často kladené otázky při ústních zkouškách.

JUDr. Vladimír Plášil

místopředseda Exekutorské komory ČR

 

 

 

v jednání

 

 

  9.00-12.00

 

 

13.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

PROGRAM KURZU  B: 

Termín Téma

přednáší

Čas

10.6.

 

Daňová soustava ČR, daňové zákony

 

Mgr. Ing. Jan Sviták

advokát, VŠ finanční a správní  

  9.00-

 16.00

 

11.6.

Daňový řád 

 

JUDr. Marta Macháčková,

daňová poradkyně

 

  9.00-

 16.00

12.6.

 

Účetnictví se zřetelem na činnost

insolvenčního správce  

Doc.Ing.Vladimír Zelenka, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha 

 

  9.00-16.00

 

 

13.6.

 

Vybrané kapitoly Zákona o obchodních korporacích - vliv na insolvenční řízení

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Právnická fakulta UK, spolupracovník AK Glatzová

 

 

 9.00-16.00

 

 

 

 

Přihlášky:

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením kurzu na e-mailovou adresu agentury.

Na základě vyplněné přihlášky a platby, přijaté na našem účtu, připravíme daňový doklad,  který účastník obdrží při prezenci.

Potvrzením přijetí závazné přihlášky je mezi objednatelem a Agenturou TIS, s.r.o. platně uzavřena smlouva o poskytnutí služby.

 

Úhrada účastnického poplatku:

Účastnický poplatek uhraďte na účet Agentury TIS, spol s r.o. u ČSOB Praha 3,

č.ú. 102153585/0300, KS 0308, VS :55075 

 

Stornovací podmínky:

Storno přijímáme pouze písemně, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po tomto termínu účastnický poplatek nevracíme, je možné poslat náhradníka. Platbu prosím uhraďte do zahájení kurzu (platba je zálohou ve výši 100% dohodnuté ceny). 

 

 

 

 

Závazná přihláška
Tisknout:
Zpět