O firmě
Aktuality
Kurzy a semináře
Projekty


Tel:222 723 725
 222 734 272
Fax:222 734 274

E-mail:

tis@agentura-tis.cz
http://www.agentura-tis.cz

 
 Přihlašte se k odběru novinek

 Konkursní noviny


Detail článku

Insolvenční správce-vzdělávání podle Vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.- kurz B 10. 6. 2019
 

Podle Zákona o insolvenčních správcích č. 185/2013 Sb.  může vykonávat činnost insolvenčního správce a být zapsána do seznamu správců jen osoba, která vykonala zkoušku v rozsahu, stanoveném  Vyhláškou MSp č. 197/2013 Sb. o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců. 

Vzdělávací cyklus  je určen pro zájemce o výkon činnosti insolvenčního správce, kteří chtějí vykonat předepsané zkoušky a požádat o zápis do seznamu insolvenčních správců, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR ale i dalším zájemcům o problematiku insolvenčního řízení.

 

Vzdělávací cyklus je 8denní a je rozdělen tématicky podle okruhů, stanovených Vyhláškou MSp:

 

A - Zákon o úpadku,OSŘ a NOZ v insolvenční řízení, Exekuce

B - Daně a účetnictví v insolvenčním řízení, ZOK

 

 

Zájemci o vzdělávání se mohou přihlásit i na jednotlivé kurzy.

 

Termín konání kurzu B:          10.6. - 13.6. 2019

 

Místo konání:                          školící centrum InGarden, Nad Primaskou 45, Praha 10.

 

Spojení z centra:      metro A, stanice Strašnická (potom 5 min. pěšky)

                                 tram. č.   7 - stanice Vozovna Strašnice

                                 tram. č. 26 -  stanice Nad Primaskou

                                                                                                                                          

Cena:                        Kč  13.000,- + 21% DPH (t.j. celkem Kč 15.730,-)

 

 

Přihlášky:

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením kurzu na e-mailovou adresu agentury.

Na základě vyplněné přihlášky a platby, přijaté na našem účtu, připravíme daňový doklad,  který účastník obdrží při prezenci.

Potvrzením přijetí závazné přihlášky je mezi objednatelem a Agenturou TIS, s.r.o. platně uzavřena smlouva o poskytnutí služby.

 

Úhrada účastnického poplatku:

Účastnický poplatek uhraďte na účet Agentury TIS, spol s r.o. u ČSOB Praha 3,

č.ú. 102153585/0300, KS 0308, VS :55074

Stornovací podmínky:

Storno přijímáme pouze písemně, nejpozději 3 pracovní  dny před zahájením kurzu. Po tomto termínu účastnický poplatek nevracíme, je možné poslat náhradníka. Platbu prosím uhraďte do zahájení kurzu (platba je zálohou ve výši 100% dohodnuté ceny). 

 

 

 

PROGRAM KURZU  B: 

Termín Téma

přednáší

Čas

10.6.

 

Daňová soustava ČR, daňové zákony

 

Mgr. Ing. Jan Sviták

advokát, VŠ finanční a správní  

  9.00-

 16.00

 

11.6.

Daňový řád 

 

JUDr. Marta Macháčková,

daňová poradkyně

 

  9.00-

 16.00

12.6.

 

Účetnictví se zřetelem na činnost

insolvenčního správce  

Doc.Ing.Vladimír Zelenka, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha 

 

  9.00-16.00

 

 

13.6.

 

 

Vybrané kapitoly Zákona o obchodních korporacích - vliv na insolvenční řízení

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Právnická fakulta UK, spolupracovník AK Glatzová

 

 

 9.00-16.00

 

 Závazná přihláška
Tisknout:
Zpět