O firmě
Aktuality
Kurzy a semináře
Projekty


Tel:222 723 725
 222 734 272
Fax:222 734 274

E-mail:

tis@agentura-tis.cz
http://www.agentura-tis.cz

 
 Přihlašte se k odběru novinek

 Konkursní noviny


Detail článku

Příprava na zvláštní zkoušku insolvenčních správců 13. 5. 2019

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo tématické okruhy pro zvláštní zkoušku   insolvenčních správců  (www.justice.cz).

Upravené  tématické okruhy, které tvoří obsah zvláštní zkoušky, byly východiskem při stanovení obsahu tohoto kurzu.

 

Termín:                                   13.5. - 15.5. 2019

 

Místo konání:                          školící centrum InGarden, Nad Primaskou 45, Praha 10

                 spojení: Metro A   stanice  Strašnická, 

                   tram.:  č. 7:  stanice Vozovna Strašnice

                         č. 26:  stanice Nad Primaskou

 

Cena:                                       16.000,- + 21% DPH (t.j. celkem Kč 19.360,-)

 

Přihlášky:

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději  do 3 pracovních dnů před zahájením kurzu.Na základě vyplněné přihlášky a platby, přijaté na našem účtu, připravíme daňový doklad,  který účastník obdrží při prezenci.

Potvrzením přijetí závazné přihlášky je mezi objednatelem a Agenturou TIS, s.r.o. platně uzavřena smlouva o poskytnutí služby.

 

Úhrada účastnického poplatku:

Účastnický poplatek uhraďte na účet Agentury TIS, spol s r.o. u ČSOB Praha 3,

č.ú. 102153585/0300, KS 0308, VS : 55072

 

Stornovací podmínky:

Strorno přijímáme pouze písemně, nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu. Po tomto termínu účastnický poplatek nevracíme, je možné poslat náhradníka. Platbu prosím uhraďte do zahájení kurzu (platba je zálohou ve výši 100% dohodnuté ceny). 

 

PROGRAM:

 

 Termín  Téma Přednáší  Čas 

13.5.

 

 

Aplikace mikroekonomických koncepcí v podnikové praxi.

Nákupní marketing, řízení zásob, logistika.

Výroba: pojem, plánování, výrobní kapacita, produktivita.

Investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti.

Manažerské rozhodování, plánování, typy organizačních struktur podniku, management jakosti.

Výkonnost podniku, pojem, metody, ukazatele.

Corporate governance, plánování,

vize, strategie.

Řízení rizik, kvalita (ISO, řízení kvality).

  Krizové řízení, analýzy příčin, možné postupy

 

Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.hc.

Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník

Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady

 9.00-15.00

 

 

Fungování finančních trhů.

Investiční nástroje (§ 3 ZPKT), obchodní systém a převodní místo, vypořádací systém, centrální depozitář.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry a postup při výplatě náhrad, zákaznický majetek.

Specifika majetkové podstaty finančních institucí, hypoteční zástavní listy, krycí bloky, hybridní nástroje.

Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání.  

 

 

Mgr.Ing. Jan Sviták,

advokát, lektor VŠFS, Praha

 

  

 

 15.15-17.00

 14.5.

 

Účetní principy, metody a postupy: Dlouhodobá nefinanční aktiva, zásoby, finanční aktiva a finanční závazky, rezervy, vlastní kapitál, struktura účetní závěrky.

Zobrazení finanční situace podniku: čistá aktiva a vlastní kapitál (majetková a kapitálová struktura podniku). 

Zobrazení finanční výkonnosti podniku. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření.

Zobrazení peněžních toků podniku.

Finanční analýza.

Manažerské účetnictví: klasifikace   nákladů,    informační nástroje pro řízení po linii výkonů   (kalkulace), rozpočetnictví a plánování, informace pro řízení po linii odpovědnosti.

 

Doc.Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D

Katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE Praha

 9.00-16.00

 15.5.

 

Činnosti banky, řídící a kontrolní orgány banky,pravidla pro obchody banky.Postup ČNB po odnětí licence banky, likvidace banky.

Garanční systém finančního trhu, Fond pojištění vkladů.

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.Úpadek banky a družstevní záložny po odnětí licence.Úpadek obchodníka s cennými papíry,úpadek pojišťovny.

Družstevní záložna (orgány, úvěrová komise, poradní výbory), kapitál, stanovy záložny, zvláštní pravidla pro družstevní záložny.Práva a povinnosti člena družsevní záložny.Odnětí povolení, zrušení a likvidace družstevní záložny.

Činnosti pojišťovny, odnětí povolení, vstup do likvidace

JUDr. René Kurka, vedoucí referátu, odbor  sankčních řízení ČNB

9.00-15.00

 Závazná přihláška
Tisknout:
Zpět