O firmě
Aktuality
Kurzy a semináře
Projekty


Tel:222 723 725
 222 734 272
Fax:222 734 274

E-mail:

tis@agentura-tis.cz
http://www.agentura-tis.cz

 
 Přihlašte se k odběru novinek

 Konkursní noviny


Závazná přihláška

Závazná přihláška na kurz:
Variabilní symbol:

Účastník
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město, PSČ:
IČO:
DIČ:
Telefon/fax:
Email:
Platbu provede účastník z účtu č.:  

Údaje o firmě *
Název firmy:
Ulice:
Město, PSČ:
Tel., fax:
Email:
IČO:
DIČ:
Platbu provede firma z účtu č.: 
 


* Vyplňte v případě, že potřebujete vystavení daňového dokladu na obchodní jméno firmy

Zpět